Motivační kurzy

V rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“ reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 se uskuteční ve dnech 9.12. a 10.12.2020 Motivační kurz Právní a personální poradenství, ve dnech 20.1. a 27.1.2021 proběhne motivační kurz Jak začít podnikat a ve dnech 10.2. a 11.2.2021 čeká účastníky projektu kurz Finanční gramotnost a základy podnikání. Všechny kurzy proběhnou formou elektronického vzdělávání.