NEBOJTE SE NÁVRATU DO PRÁCE v Berouně – 3 aktivity v 1 měsíci!

V Berouně se projekt „Nebojte se návratu do práce“ rozšiřuje o další plánované aktivity v měsíci říjnu. Ve čtvrtek 10. 10. 2019 proběhl motivační kurz „Jak začít podnikat“, kde se účastnice zapojené do projektu informovaly např. o právních aspektech podnikání, zakládání živností, povinnostech, které z dané činnosti vyplývají. Dalším motivačním kurzem, který je pro ně připraven na 16. 10. 2019, bude „Finanční gramotnost a základy účetnictví. V rámci této aktivity si přítomní vyzkouší sestavit rodinný rozpočet, dozvědí se o výhodách a nevýhodách investování, o životním pojištění nebo pojištění majetku, také si zkusí nanečisto podat „Přiznání dani z příjmů fyzické osoby“. Za každý kurz dostanou účastníci certifikát o absolvování a mohou si domů odnést studijní materiály, které od lektorů obdrží.

Koncem měsíce října 30. 10. 2019 se bude konat JOB KLUB – 2. setkání se zástupci ÚP a s externí personalistkou. JOB KLUB proběhne ve dvou fázích. V první si účastnice projektu napíšou motivační dopis, životopis ve správné formě, vyzkouší si pohovor nanečisto ať už v českém, nebo anglickém jazyce, jak uznají samy za vhodné. Přednáškou si všichni osvojí orientaci na trhu práce a hledání volných pracovních pozic na webových stránkách, či sociálních sítích. V druhé fázi vystoupí zástupce ÚP, konkrétně z oddělení Státní sociální podpory, aby se účastnicím projektu dostaly potřebné informace, jak může stát jejich finanční situaci zlepšit formou příspěvků, neboť mnohdy je pro maminky složitá finanční situace rozhodující i při výběru zaměstnání, ať už kvůli dojíždění, zajištění péče o dítě během pracovní doby, bydlení atd. Proto projektový tým předpokládá, že využitím určitých výhod, které jim stát nabízí, své veškeré obavy ztratí, a přilepšení finanční situace jim návrat na trh práce pro začátek ulehčí.