NEBOJTE SE NÁVRATU DO PRÁCE v Kolíně – další aktivity v jednom měsíci!

Projekt „Nebojte se návratu do práce“ pomalu dokončuje aktivity pro první skupinu maminek v Kolíně.

11. 10. 2019 probíhal JOB KLUB – setkání s IT odborníkem v pronajaté učebně s počítači i pro účastníky. Přednášející provedl maminky různými tematickými okruhy (spravování vlastních webových stránek, vlastní e-shop, investice do ochrany CS, zaměstnání v IT oboru, ON-LINE kurzy – jejich výhody a nevýhody, atd.).

Dne 24. 10. 2019 se bude konat první setkání s dalšími zájemci o projekt a vytvoří se tak další projektová skupina. Účastnice se zanalyzují dotazníkovým šetřením, které bude nápomocné k dalšímu plánování klíčových aktivit projektu v průběhu měsíce listopadu a prosince.