Nebojte se návratu do práce

 

 

 

Název: Nebojte se návratu do práce

Reg.č.:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727

Příjemce: Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ., z.s.

Partner: Úřad práce České republiky

 

Stručný popis:

Záměrem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob pečujících o osobu mladší 15 let včetně osob na rodičovské dovolené. Realizovat aktivity, které by CS motivovaly a pomohly překonat jejich obavy z návratu do práce, prohloubily znalosti, rozšířily vědomostní obzor a poskytly potřebný přehled o aktuálních pracovních nabídkách. To vše s důrazem na individuální práci s uchazeči, která je zvláště pro tuto CS důležitá. Do projektu bude zapojeno 60 osob ze Středočeského kraje.

 

Další aktivity v rámci projektu:

Osobám pečujícím o malé děti

Zprostředkování placené praxe

 

Klíčové aktivity:

JOB CLUB (4 setkání)

Motivační kurzy

Odborná praxe – praktická příprava

Poznání praxe exkurzí do firem

Profesní analýza a umístění na trh práce

Realizace projektu:

Zahájení projektu: 1. 1. 2019

Ukončení projektu: 31. 05. 2021

 

Kontaktní osoby:

 

Pracoviště Beroun: Kristýna Adamecká – 724 894 421, adamecka@khkstrednicechy.cz

Pracoviště Brandýs nad Labem: Vladislava Šizlingová – 702 020 489, sizlingova@komora.cz

 

Přílohy: