Predikce trhu práce – KOMPAS

 

 

 

Název: Predikce trhu práce – KOMPAS

Reg. Č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. je jedním z regionálních partnerů projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR).

 

Hlavní cíle projektu:

  • Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni
  • Tvorbu predikcí regionálních trhů práce
  • Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

 

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 – Vyhodnocení stávající situace v oblasti predikcí trhu práce
KA 02 – Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce trhu práce
KA 03 – Zdokonalení existujícího predikčního modelu na národní úrovni včetně metodiky
KA 04 – Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje)
KA 05 – Zajištění a příprava dat v dlouhodobé časové řadě pro model národní úrovně
KA 06 – Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj)
KA 07 – Regionální monitoring trhu práce
KA 08 – Vytvoření regionálních struktur
KA 09 – Verifikace modelem dosažených výstupů na regionální a národní úrovni
KA 10 – KOMPAS trhu práce
KA 11 – Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce
KA 12 – Řízení a odborné vedení
KA 13 – Evaluace

 

Doba realizace:

Termín zahájení: 2017

Termín ukončení: prodlouženo do 31.12.2022

 

Kontakty

Michaela Nikodémová
GSM: +420 720 987 344
e-mail: obkmelnik@khkstrednicechy.cz

 

Ivana Chottová
GSM: +420 724 613 949
e-mail: chottova@komora.cz

 

Více informace je možné získat na www.predikcetrhuprace.cz