Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání

 

 

 

Název: Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání

Reg.č.:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706

Příjemce: Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Stč., z.s.

Partner: Úřad práce České republiky

 

Stručný popis:

Cílem projektu je motivovat osoby ve věku 15-24 let, které se soustavně připravují na výkon budoucího povolání k aktivnějšímu zapojení do pracovního procesu. Pomoci překonat určité bariéry, rozšířit vědomostní obzor v oblastech, které by je mohly zajímat a podpořit v dalším profesním životě. Umožnit vyzkoušet si aktivity, které ověří jejich dovednosti formou odborné praxe realizované mimo povinnou školní praxi. Projekt celkově absolvuje 120 účastníků různých oborů SŠ ze Středočeského kraje.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Odborná praxe s výstupem
  • Moderní technologie v praxi
  • Kurzy přípravy na profesní život
  • Výběr a analýza cílové skupiny, tvorba podpůrných informačních prvků
  • Porovnání dovedností a inovačních schopností pro praxi

 

Realizace projektu:

Zahájení projektu: 1.1.2019

Ukončení projektu: 31.12.2020

 

Zapojené školy do projektu:

Seznam zapojených škol do projektu

 

Další aktivity v rámci projektu:

Žákům posledních ročníků SOŠ, SOU, VOŠ a absolventům vedených na ÚP

Odborné praxe (firmy)

 

Kontaktní osoby:

Markéta Heroutová

Tel.: +420 724 613 955

E-mail: obkkolin@gmail.com

 

Kamila Horálková

Tel.: +420 702 200 142

E-mail: horalkova.obkkolin@gmail.com