Profesní analýza CS ve školním roce 2018/2019

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

 

Začátkem školního roku 2018/2019 se zapojují do projektu další CS ze středních odborných škol a středních odborných učilišť, mezi které prozatím patří SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, SOŠ a SOU dopravní Čáslav a SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. K prvním klíčovým aktivitám, které v rámci projektu proběhnou do konce roku 2018, patří Profesní analýza. Součástí této analýzy je mapování cílové skupiny formou vyplněných dotazníků, seznámení žáků s projektem a dalšími KA, které je v budoucnu čekají. Tyto dotazníky se následně vyhodnocují – získané informace slouží k identifikaci profesních předpokladů účastníků projektu, k vytipování vhodných zaměstnavatelů či firem ke konání exkurzí, odborných praxí atd.