„Profesní analýza“ studentů SŠ

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy, z.s. aktuálně realizuje jednu z klíčových aktivit projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666 nazvanou „Profesní analýza“. V rámci této aktivity byl zúčastněným vysvětlen záměr projektu a připravované projektové aktivity, které jsou s ním spojeny. Součástí aktivity je i identifikace profesních předpokladů účastníků, možností profesního uplatnění, roztřídění účastníků do kurzů a aktivit, vytipování adekvátního místa pro výkon odborné praxe či vytipování zaměstnavatelů v návaznosti na provedenou analýzu potenciálních pracovníků z řad cílové skupiny a hledání optimálního směřování CS.