První poznání praxe formou exkurzí do firem – CS z Berouna ve firmě BEZNOSKA s.r.o.

Dne 21. 11. 2019 se pojedou podívat účastníci projektu „Nebojte se návratu do práce„, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 s členkou realizačního týmu projektu do firmy Beznoska s.r.o. v Kladně, kde je provede zástupce firmy, aby si CS mohla lépe představit chod společnosti. Po skončení exkurze účastníci projektu zhodnotí exkurzi/firmu formou dotazníkového šetření.