SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU

Seznámení zástupců firem a škol s možnostmi partnerství a dosavadními zkušenostmi z  realizace již probíhajících partnerství, identifikování přínosů a rizik partnerství, inspirování se a diskuse pro prohloubení spolupráce firem a škol v oblasti praktické výuky a nových kompetencí

Dne 22.6.2022 v čase 09:00 – 17:00h v SCS Software s.r.o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4

 

Program jednání:
• Úvod, přivítání, informace o aktivitách projektu (M Rathouský/Svaz průmyslu a dopravy
ČR)
• Představení partnerství firem a škol v regionu (I. Chottová/KHK StČ)
• Shrnutí dosavadních zkušeností firem (instruktorů), škol (koordinátorů) a žáků
(zástupci partnerství)
• Seznámení se s činností firmy a světovým unikátem „Kamionový simulátor ve 3D“
• Diskuse zúčastněných
• Prostor pro osobní konzultace, síťování škol a firem

 

Pozvánka: Pozvánka_Kulaté stoly_Kompetence_22.6.2022