SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU

Seznámení zástupců firem a škol s problematikou spolupráce firem a škol
v rámci projektu a veřejné zakázky „Kompetence 4.0“

Místo: AMZ Financial Group, s.r.o., Pražská 298, Brandýs n./L.
Datum a čas: 9.6.2022, 09:00 – 17:00

Cíl: Seznámení zástupců firem a škol s možnostmi partnerství a dosavadními zkušenostmi
z realizace již probíhajících partnerství, identifikování přínosů a rizik partnerství,
inspirování se a diskuse pro prohloubení spolupráce firem a škol v oblasti praktické
výuky a nových kompetencí

 

Příloha: Pozvánka_Kulaté stoly_Kompetence_9.6.2022

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: tvrdikova@khkstrednicechy.cz nebo na tel.: 702 238 238.