SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU Brandýs n./Labem

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. uspořádal v rámci projektu Kompetence 4.0, KA5 dne 9.6.2022 diskuzní setkání zástupců středních škol, firem, Svazu průmyslu a dopravy a dalších zástupců (např. KÚ, ÚP aj.)

Po úvodních slovech a shrnutí projektu Kompetence Simonou Tvrdíkovou následovalo představovací kolečko všech účastníků a dále proběhla krátká prezentace Bc. Andrey Sedláčkové informací o projektu Kompetence 4.0.

 

Markéta Janatová následně promluvila o přínosech kulatých stolů v rámci spolupráce firem a škol a nakonec nám Mgr. Jana Hawkins představila ve své prezentaci společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o..

 

Následovala debata, která se zabývala problematikou odborného vzdělávání ve spolupráci firem a škol vzhledem k aktuálním potřebám a problémům trhu práce v návaznosti na vzdělávací možnosti a uzavřená partnerství v rámci projektu Kompetence 4.0.

 

Po ukončení prohlídky společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. proběhlo závěrečné zhodnocení setkání a byla definována řada problémů, které by měly být předmětem dalších jednání a doporučení, jako např. problematika zámezí odborné výuky, pojistné v rámci odborné výuky, potřeby spolupracovat a zapojovat více ZŠ do spolupráce s firmami, SŚ, apod.

 

Toto setkání je součástí cyklu kulatých stolů, kdy další proběhne např. 22.6.2022 v Praze.