VELETRH ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ – KLADNO, 17. 4. 2018

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Datum, místo: 17. 4. 2018, Dům Kultury, Kladno

Dne 17. 4. 2018 proběhlo další představení výrobků tvořených CS ze SOU Nové Strašecí a SŠ designu a řemesel Kladno.

Veletrh odborných dovedností se konal v Domě kultury v Kladně v hale a předsálí, kde každá ze zúčastněných škol byla k dispozici jak návštěvníkům Veletrhu, ale také návštěvníkům Burzy práce pořádané Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a Okresní hospodářskou komorou Kladno. Výrobky škol se lišily především tím, že každý výrobek byl vytvořen jiným oborem a z jiného materiálu. SŠ designu a řemesel Kladno především představila výrobky ze dřeva – stoličky, houpací koník, návrhy krovů střechy, budky, hruštičky a jablíčka, také si pro své zájemce připravila soutěž v poznávání typů dřeva. SOU Nové Strašecí zas své představení z oboru Opravář zemědělských strojů pojalo formou různých součástek, kovových nástrojů a kovových dekoračních předmětů.