VELETRH ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ – NYMBURK 6. 12. 2018

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Datum, místo: 6. 12. 2018, Obecní dům Nymburk

Projektový tým Institutu rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy pořádal další klíčovou aktivitu v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“. Dne 6. 12. 2018 se konal poslední Veletrh odborných dovedností, kde se prezentovaly cílové skupiny ze SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, SOŠ a SOU dopravní Čáslav a SOŠ a SOU Beroun-Hlinky se svými výrobky, které během workshopů tvořily za účasti odborníků z praxe. Jednotlivé školy se lišily svými obory, tedy i výrobky byly různorodé. Ze SOŠ a SOU Horky nad Jizerou jsme si mohli prohlédnout květinové dekorace za použití dřevěných a kovových prvků, kovové svícny a dřevěné ptačí budky. SOŠ a SOU dopravní Čáslav připravila na Veletrh prezentaci formou videa, na kterém je názorně ukázáno, jakým způsobem pracuje diagnostická „krabice“, kterou žáci sestavili a zapojili přímo do auta u nich v dílně. Mimo diagnostiky si připravili také nástroje, např. fasádní háček, vyrážecí klín, napínák atd. Žáci ze SOŠ a SOU Beroun Hlinky si připravili kovové výrobky (čističe na boty, klíny atd.), prezentovali hromadný výrobek (kovovou klec) formou fotodokumentace vzhledem k velikosti a špatné možnosti převozu na místo konání.