Veletrh škol ŘEMESLA 2018

Ve dnech 22. a 23.2.2018 pořádal Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy z.s.  již druhý Veletrh odborných dovedností v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“. Tentokrát byla akce zorganizována na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde současně probíhala akce Veletrh škol ŘEMESLA 2018 a několik dalších odborných veřejných výstav.  Veletrhu se zúčastnily školy SOŠ a SOU Nymburk, SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, SOU Hubálov a Odborná střední škola podnikatelská Kolín.

Všechny tyto školy dovezly výrobky připravené studenty škol, které byly vyrobeny v rámci projektové aktivity-výroba výrobku s odborníkem z praxe nebo výroba výrobku  v rámci odborné výuky.  Školy se tak mohly na veřejnosti pochlubit výrobky svých žáků. Na akci byly pozvány ZŠ z regionu, které akci hojně navštívily.  návštěvnost byla přibližně  250 žáků ZŠ a SŠ a také stovky dalších návštěvníků.  Akci zahájili dne 22.2.2018  poslankyně Věra Kovářová a  starosta města Lysá nad Labem  Karel Votava společně se zástupcem KHK Stř. Čechy p. Šizlingovou a také s p. Urbancem – zástupcem firmy TRW Carr ze Staré Boleslavi, která se na akci prezentovala.  Následoval zajímavý program na pódiu, který si připravily účastnící se školy, zúčastnily se také školy vystavující v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“.  Každá škola byla představena studentem školy na pódiu, byly představeny studijní obory, aktivity školy a také zájmové aktivity.  Kromě představení na pódiu, připravily školy i zajímavý program ve stánku školy. Děti a návštěvníci si mohli vyzkoušet zdobení perníčků, drobné kvízy, výrobu drobných výrobků apod. Pro žáky ZŠ připravila KHK Střední Čechy malou soutěž, která donutila žáky ZŠ zajít do stánků jednotlivých škol a zjistit si správné odpovědi. Celé dopoledně bylo tedy velmi živo. Program na pódiu byl zpestřen  pohádkou, kterou připravila SŠ z Mladé Boleslavi a vrcholem programu byla jako vždy módní přehlídka SŠ oděvního a grafického designu z Lysé nad Labem. Návštěvníci měli možnost ochutnat dobroty, které jim připravily gastronomické školy a popřípadě se nechat zkrášlit ve stáncích některých škol. Program byl pestrý po oba dny, akci navštívilo více jak 250 žáků ZŠ a SŠ a také stovky dalších návštěvníků.  Děkujeme srdečně všem školám za přípravu na akci.