„Výběr a analýza CS“

Projekt „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706

 

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“ se konala klíčová aktivita „Výběr a analýza CS“. V Kutné Hoře se dne 25.4.2019 uvedené aktivity zúčastnili zástupci CS ze školy VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora a dne 22.5.2019 se v Neratovicích zúčastnili zástupci CS ze SOŠ a SOU Neratovice. Studentům byl vysvětlen záměr projektu a jeho jednotlivé aktivity. Následně se každý jednotlivý zástupce CS zaregistroval do systému SALMONDO, kde si on-line vyplnil dva dotazníky ( S-Personality a S-Fokus ). Z dotazníků budou vyplývat zájmy studenta, například zájem o studijní obor, exkurze, odborné praxe, zaměstnání popřípadě další profesní rozvoj. Dle zájmu studentů budou domluveny praxe ve firmách.