„Výběr a analýza CS“

Projekt „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706

 

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“ se konala klíčová aktivita „Výběr a analýza CS“.

V Neratovicích se dne 9.10.2019 uvedené aktivity zúčastnili zástupci CS ze SOŠ a SOU Neratovice. Studentům byl vysvětlen záměr projektu a jeho jednotlivé aktivity. Následně se každý jednotlivý zástupce CS zaregistroval do systému SALMONDO, kde si on-line vyplnil tři dotazníky (S-Personality,  S-Fokus a doplňkového testu). Z dotazníků budou vyplývat zájmy studenta, například zájem o studijní obor, exkurze, odborné praxe, zaměstnání popřípadě další profesní rozvoj. Dle zájmu studentů budou domluveny praxe ve firmách.