„Výběr a analýza CS“

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“ Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 se uskuteční klíčová aktivita s názvem Výběr a analýza CS se studenty ze SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, dne 14.10.2019 a následně se studenty z VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora, dne 5.11.2019. Výběr a analýza CS se uskuteční formou psychologicko profesní analýzy, kterou zajistila společnost SALMONDO s.r.o.