Výběr a analýza CS

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 se uskuteční další aktivita s názvem Výběr a analýza CS dne 6.11.2019 se studenty SŠ designu a řemesel Kladno a následně 12.11.2019 se studenty SPŠ strojírenská Kolín. Výběr a analýza CS se uskuteční formou psychologicko profesní analýzy, kterou zajistila společnost SALMONDO s.r.o..