Vyhodnocení KA Porovnání dovedností a inovačních schopností pro praxi

Dne 15.6.2021 proběhlo v Podnikatelském inkubátoru Nymburk vyhodnocení KA „Porovnání dovedností a inovačních schopností pro praxi“ studentů zapojených škol v rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání, reg. č CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706.

Na 1. místě se shodně umístily školy SOŠ a SOU Horky nad Jizerou s Revitalizací oddychové zóny na nádvoří školy a opravou altánu. VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora s Inteligentním skladem. Obě školy získaly shodný počet bodů v celkové výši 206.

Na 2. místě se umístila SPŠ strojírenská Kolín s Elektrickou dětskou čtyřkolkou, která získala 199 bodů.

  1. místo obsadila SOŠ a SOU dopravní Čáslav s Panelem osvětlení přívěsu a vozidla s celkovým počtem 197 bodů.
  2. místo SOŠ a SOU dopravní Čáslav Odsávání pracoviště svařovny s počtem 190 bodů
  3. místo SPŠ strojírenská Designová koloběžka s počtem 183 bodů
  4. VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora Aplikace vodíkového generátoru s počtem 182 bodů
  5. VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora Model stabilizační plochy s arduinem s počtem 165 bodů