Workshopy s odborníkem z praxe

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

 

Další klíčovou aktivitou projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“, které se CS účastní, jsou „Workshopy s odborníkem z praxe“. Účastníkům projektu je vybrán odborník z praxe, který se formou Besedy představí a následně je nápomocen při praktické výuce. Na Besedě CS seznámí s průběhem jeho studia a pracovních zkušeností. Odborník má za úkol nastínit pozitiva daného oboru, ať už formou vlastního podnikání, či zaměstnání, měl by účastníky projektu namotivovat tak, aby svůj studijní obor nezatratili a dále v něm pokračovali, pokud je to to, co je baví, a co by je mohlo v budoucnu dostatečně uživit. Druhým Workshopem je „Výroba výrobku na Veletrh odborných dovedností“, kde ve spolupráci s odborníkem CS tvoří výrobky (dřevěné, kovové, nářadí, součástky, dekorace atd.), které následně CS prezentuje na Veletrhu odborných dovedností.  Odborník hodnotí praktické dovednosti zástupců CS – jakým způsobem v dílnách pracovali, zdali výrobky plní svoji funkčnost a jak k zadaným úkolům přistupují.