Znáte predikci trhu práce ve Vašem oboru?

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. je regionálním partnerem projektu Predikce trhu práce – Kompas. V rámci tohoto partnerství se dlouhodobě podílí na sledování a vyhodnocování problematiky trhu práce s významnými subjekty v rámci Středočeského kraje. Výstupy slouží jako doplňující informace při vytvoření a aktualizaci jednotného systému predikcí trhu práce v čase, odvětví i oblastech vzdělávání. Vytvoření a neustálá aktualizace systému predikce včetně příslušné webové aplikace může napomoci nejen při plánování firemních a veřejných personálních potřeb, ale umožňuje také nejrůznější mezikrajová i republiková srovnávání.