Zprostředkování placené praxe a školící aktivity

Odborná praxe – praktická příprava v rámci projektu

„Nebojte se návratu do práce“,

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727

 

Institut rozvoje KHK Střední Čechy, z.s. Vám tímto nabízí  financování praxe pro osoby pečující o osoby do 15ti let, které jsou zapojeny do projektu „Nebojte se návratu do práce“.

Praxe je určena pro osoby pečující o osobu mladší 15 let, které jsou nezaměstnané včetně osob na rodičovské dovolené, a které mají trvalý pobyt na území Středočeského kraje. Každému účastníkovi náleží odměna za odpracovaných 40 hodin praxe v celkové výši 4.500,- Kč. Tyto mzdové prostředky se na základě Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku vyplácejí firmě po odevzdání všech potřebných dokumentů, jak je v dohodě psáno. S účastníkem by Vaše firma uzavřela DPP, v případě účastníka, který bude vedený na ÚP bude uzavřena DPČ na dobu určitou (je možné upravit délku pracovního poměru, ale účastník musí v tomto období odpracovat 40 hodin, standartně je předvyplněno do 31.8.2021). Mezi další dokumenty, které souvisí s výkonem praxe, je evidence docházky (docházkový list), hodnocení účastníka zaměstnavatelem, slouží po ukončení praxe jako zpětná vazba, jak firma byla s jednotlivým účastníkem spokojená + hodnocení firmy ze strany účastníka, jak byl s praxí spokojený on,  doklad o proplacení odměny účastníkovi – výdajový doklad nebo výpis bankovního účtu, že jste tyto mzdové prostředky zaslali na účet účastníka (uvedený v DPP), pokud bude za účastníka odvedena srážková daň, je potřeba doložit i výpis z účtu, na kterém bude uvedený odvod této daně příslušnému Finančnímu úřadu, výplatní pásku a mzdový list účastníka. Na základě těchto dokumentů Vám bude částka 4.500,- Kč vyplacena zpět na Váš účet. Veškeré dokumenty připravíme my, z Vaší strany se bude jednat pouze o vyplnění a následné doložení.

 

 

V případě, že budete mít zájem, kontaktujte nás prosím na níže uvedených kontaktech.

 

 

Kamila Horálková

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

oblastní kancelář Kolín

Komenského 375, 280 02 Kolín

GSM: 420 702 200 142

e-mail: horalkova@gmail.com;

www.khkstrednicechy.cz

 

 

 

Vladislava Šizlingová

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem

Tel.:   420 326 377 708, 702 020 489

e-mail: sizlingova@komora.cz

www.khkstrednicechy.cz