Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji

 

 

 

Název: Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Příjemce:Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s.

Partner: Úřad práce České republiky

 

Stručný popis:

Záměrem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob mladších 25 let soustavně se připravujících na budoucí povolání. Z výsledků průzkumů a dosavadních zkušeností vyplývá potřeba realizace aktivit vedoucích k získávání či prohloubení vybraných dovedností a schopností, hledání motivačních prvků vzbuzující zájem u mladých osob o zapojení se do pracovního procesu díky individuálnímu přístupu a práci zaměřené na tyto osoby. Nastavené aktivity budou podpořeny adekvátními doprovodnými opatřeními.

 

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Profesní analýza cílové skupiny
  • Veletrh odborných dovedností
  • Burzy práce pro mladé
  • Motivační – poradenský kurz pro mladé
  • Odborná praxe mladých

 

Realizace projektu:

Zahájení projektu: 1.2.2017

Ukončení projektu: 31.12.2018

 

Smlouva Vzdělávací kurzy – POE Educo

 

Kontaktní osoba:

Vladislava Šizlingová

Tel.: +420 702 020 489

E-mail: sizlingova@komora.cz