Archív aktualit

01.12.2023 08:43

PF 2024

Příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2024

16.10.2023 10:00

Příprava mladých na trh práce ve Středočeském kraji

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích ke zvýšení praktických znalostí a dovedností, ale i zájmu mladých lidí o zapojení se do pracovního procesu. Projekt poskytne soubor provázaných aktivit vedoucích ke zvýšení vědomostí, motivace a překonání bariér omezující vstup na trh práce. Důraz bude kladen na individuální práci s jednotlivci, seberealizaci CS. Důležitým prvkem bude přímé napojení na reálný pracovní trh zapojením odborníků z praxe či seznámení se s reálným firemním prostředím.

01.10.2023 10:00

Příprava mladých na trh práce ve Středočeském kraji

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích ke zvýšení praktických znalostí a dovedností, ale i zájmu mladých lidí o zapojení se do pracovního procesu. Projekt poskytne soubor provázaných aktivit vedoucích ke zvýšení vědomostí, motivace a překonání bariér omezující vstup na trh práce. Důraz bude kladen na individuální práci s jednotlivci, seberealizaci CS. Důležitým prvkem bude přímé napojení na reálný pracovní trh zapojením odborníků z praxe či seznámení se s reálným firemním prostředím.

01.07.2022 11:00

Znáte predikci trhu práce ve Vašem oboru?

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. je regionálním partnerem projektu Predikce trhu práce – Kompas. V rámci tohoto partnerství se dlouhodobě podílí na sledování a vyhodnocování problematiky trhu práce s významnými subjekty v rámci Středočeského kraje. Výstupy slouží jako doplňující informace při vytvoření a aktualizaci jednotného systému predikcí trhu práce v čase, odvětví i oblastech vzdělávání. Vytvoření a neustálá aktualizace systému predikce včetně příslušné webové aplikace může napomoci nejen při plánování firemních a veřejných personálních potřeb, ale umožňuje také nejrůznější mezikrajová i republiková srovnávání.

22.06.2022 16:30

Diskuse k problematice spolupráce škol a firem

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. uspořádal v rámci projektu Kompetence 4.0 KA5 dne 22.6.2022 další diskuzní setkání zástupců středních škol, firem, MPSV, Svazu dopravy a průmyslu i KÚ StČ k problematice spolupráce firem a škol v oblasti odborné výuky. Přidanou hodnotou tohoto setkání byly informace prezentace zástupci z oboru kreativní průmysl.