Středočeský pakt zaměstnanosti

Co je pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti Středočeského kraje (dále též jen Pakt) je smluvně uzavřené partnerství, které se stává platformou pro vytvoření spolupráce a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti v provázanosti na rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti Středočeského kraje.

 

Hlavní aktivity

K hlavním aktivitám Paktu zaměstnanosti Středočeského kraje patří:

  • vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí pro obyvatele Středočeského kraje,
  • analýza problémů, představ a cílů regionálních aktérů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a ekonomického rozvoje a jejich zasazení do globálních vývojových trendů,
  • příprava společné dlouhodobé strategie zaměstnanosti a její prosazování prostřednictvím systémových doporučení a koordinovaných aktivit na krajské, místní i národní úrovni včetně podnětů pro legislativní změny,
  • realizace strategie prostřednictvím střednědobých integrovaných programů a synergicky fungujících projektů.

 

Priority

Priorita 1 – Technické a řemeslné dovednosti

Priorita 2 – Zaměstnanost a vzdělávání

Priorita 3 – Rozvoj a dosažení určité kvality služeb

Priorita 4 – Podnikavost a inovační potenciál

 

Nositel paktu

Ustanovená platforma partnerů Paktu zaměstnanosti se dohodla na  nositeli Paktu zaměstnanosti Středočeského kraje, kterým byl stanoven Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s.

 

Memorandum o založení Středočeského paktu zaměstnanosti je stažení zde.