Články v kategorii: "Novinky"

01.12.2023 08:43

PF 2024

Příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2024

16.10.2023 10:00

Příprava mladých na trh práce ve Středočeském kraji

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích ke zvýšení praktických znalostí a dovedností, ale i zájmu mladých lidí o zapojení se do pracovního procesu. Projekt poskytne soubor provázaných aktivit vedoucích ke zvýšení vědomostí, motivace a překonání bariér omezující vstup na trh práce. Důraz bude kladen na individuální práci s jednotlivci, seberealizaci CS. Důležitým prvkem bude přímé napojení na reálný pracovní trh zapojením odborníků z praxe či seznámení se s reálným firemním prostředím.