O nás

INSTITUT ROZVOJE KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY STČ, z.s. je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace založená za účelem řešení problémů na regionálním trhu práce, predikce potřeb zaměstnavatelů, podpory zaměstnanosti, tvorby strategií, vzdělávání a poskytování obecně prospěšné činnosti vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje.

 

Základními činnostmi spolku jsou:

  1. Působení jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů a jejich dohod, především Dohody o partnerství pro založení Paktu zaměstnanosti Středočeského kraje (dále též jen „kraj“).   Pomoci při řešení krizové situace v zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů. Úzká spolupráce s úřady práce a dalšími významnými subjekty v kraji.
  2. Podpora rozvoje spolupráce, propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání s cílem zlepšit konkurenceschopnost Středočeského kraje a rozvoj ekonomiky kraje.
  3. Šíření výsledků výzkumu, transfer znalostí, vytváření strategických partnerství, podpora a rozvoj lidských zdrojů pro implementaci strategie inteligentní specializace na regionální úrovni; příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů.
  4. Spolupráce při řešení úkolů souvisejících s tvorbou, aktualizací a realizací rozvojových strategií Středočeského kraje, tj. na opatřeních a dokumentech. Předkládání projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a rozvoje regionu.