Diskuse k problematice spolupráce škol a firem

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. uspořádal v rámci projektu Kompetence 4.0 KA5 dne 22.6.2022 další diskuzní setkání zástupců středních škol, firem, MPSV, Svazu dopravy a průmyslu i KÚ StČ k problematice spolupráce firem a škol v oblasti odborné výuky. Přidanou hodnotou tohoto setkání byly informace prezentace zástupci z oboru kreativní průmysl.

Po úvodních slovech předsedkyně Ivany Chottové, převzal slovo Pavel Šebor, zakladatel a ředitel firmy SCS Software s.r.o., který představil historii a vývoj této společnosti. Společnost SCS Software s.r.o. díky projektu navázala spolupráci s SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, kdy posléze pracovníci této společnosti prezentovali své zkušenosti z nově navázané spolupráce.

Následovala velmi zajímavá debata zástupců škol a přítomných firem zaměřena např. na problematiku odborného vzdělávání ve vztahu k aktuálním potřebám a problémům trhu práce, vzdělávacím možnostem, potřeb v oblasti vzdělávání pedagogů, zkušeností z uzavřených partnerství v rámci projektu Kompetence 4.0., atd..

Odpoledne byla pro všechny účastníky připravena prohlídka společnosti SCS Software s.r.o., v rámci které si mohli přítomní vyzkoušet světový unikátní Herní 4D motion simulátor.

Těšíme se na další společné setkání, kde zhodnotíme výstupy a pokroky diskutovaných témat.

Galerie

image-1image-1image-1image-1image-1