Příprava mladých na trh práce ve Středočeském kraji

Název: Příprava mladých na trh práce ve Středočeském kraji

Reg. č.: CZ.03.01.01/00/23_052/0002650

Příjemce: Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s.

Partner: Úřad práce České republiky

 

Stručný popis:

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích ke zvýšení praktických znalostí a dovedností, ale i zájmu mladých lidí o zapojení se do pracovního procesu. Projekt poskytne soubor provázaných aktivit vedoucích ke zvýšení vědomostí, motivace a překonání bariér omezující vstup na trh práce. Důraz bude kladen na individuální práci s jednotlivci, seberealizaci CS. Důležitým prvkem bude přímé napojení na reálný pracovní trh zapojením odborníků z praxe či seznámení se s reálným firemním prostředím.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Poradenské a informační aktivity
  • Burzy práce, firemní workshopy práce
  • Vzdělávací kurzy – měkké dovednosti
  • Vzdělávací kurzy – odborné vzdělávání
  • Motivační aktivity, ověření získaných znalostí
  • Odborné praxe

 

Realizace projektu:

Zahájení projektu: 1.10.2023

Ukončení projektu: 30.9.2025

 

Kontaktní osoba:

Markéta Janatová

Tel.: +420 724 613 955

E-mail: heroutova@komora.cz

 

Kamila Horálková

Mobil.: 702 200 142

E-mail: horalkova@khksterdnicechy.cz